Een relatie/familieopstelling is een methode die zonder veel woorden ons laat zien welke plek we in onze relatie/familie innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien en wat mogelijke wegen zijn om ons liefdevol los te maken uit de zo genoemde verstrikkingen.

Veel relatieproblemen vinden hun oorsprong in systemische verstrikkingen. Beide partners leven vaak nog volgens normen en gedragingen die voortkomen uit hun familie van herkomst waarbij het gedrag en de normen van de ander niet oké of als minder dan de eigen normen worden ervaren. Er is vaak nog een “blinde” binding hieraan en dus ook aan de verstrikkingen die hier uit voort kunnen komen. Veel voorkomend zijn de “blind” overgenomen zienswijzen van de ouders over hoe mannen en vrouwen zijn. Zonder woorden leren kinderen van ouders wat je wel en niet in een partnerrelatie kunt of moet verwachten en hoe er met conflicten en meningsverschillen omgegaan wordt. Ze zijn uiterlijk wel hun eigen weg gegaan, maar van binnen als het ware nog “kind van hun ouders”.

Een familieopstelling kan onverwachte inzichten of beelden  geven in hardnekkige problemen. Tijdens een familieopstelling krijg je vaak vanuit een onverwachte hoek te zien wat het is dat jou blokkeert en waar je angst(en) en onzekerheden vandaan komen. Onze familie van herkomst is van grote invloed op ons leven. Hoe  groot die invloed onbewust is weten wij vaak niet. Soms ligt de wortel van een probleem niet bij jezelf maar bij gebeurtenissen in gezin of familie. Misschien is het probleem al generaties geleden ontstaan en steeds overgedragen. Je draagt onbewust de last van een (ver) familielid. Je liefdevol losmaken van verborgen, belemmerende invloeden in de familie dat is waar het bij familieopstellingen om draait. Soms worden doodlopende wegen pijnlijk duidelijk. Maar ook daaruit kunnen impulsen voor groei en ontwikkeling en energiek handelen ontstaan.

Door een opstelling te doen wordt duidelijk welke plaats jij binnen je relatie/familie inneemt, wat belemmerende en versterkende krachten zijn, hoe en op welk terrein er groei kan worden bereikt. Er worden daarbij zaken zichtbaar die in een gewoon gesprek niet aan bod komen. Dit leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen.

Hoe werkt een familieopstelling?

Tijdens een familieopstelling brengt iemand een vraag in die voor hem of haar van belang is. Vervolgens kiest diegene representanten uit voor hen die verbonden zijn met de desbetreffende vraag. Dat kan zijn een vader, moeder, broers, zussen en iemand die de inbrenger vertegenwoordigt. Alle representanten worden door de inbrenger opgesteld in de ruimte. Vervolgens wordt in de constellatie zichtbaar welke dynamieken zich afspelen tussen de familieleden. Vaak voelen de representanten zich net zoals de  familieleden uit het gezin van herkomst van de inbrenger. Deze representanten hoeven daar niets voor te doen en hebben ook nauwelijks informatie over de familie van de cliënt. De cliënt heeft alleen een paar belangrijke feiten over de familie verteld.

Dan stelt de cliënt, intuïtief, de representanten van haar of zijn familieleden in de ruimte op. Hij legt zijn handen op de schouders van de representant van zijn moeder en brengt haar naar de plek die zijn innerlijk beeld of gevoel aangeeft. Dan doet hij hetzelfde met de andere representanten en ook met een representant van zichzelf.

Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks en wonderlijks waar we geen echte verklaring voor hebben. De representanten voelen zich als de werkelijke familieleden ten opzichte van elkaar. Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem. Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was. De grondlegger van familie- en organisatieopstellingen is Bert Hellinger.

Hoe werkt een relatieopstelling?

Hetzelfde als een familieopstelling, echter is deze tussen echtgenoten en evt kinderen. Als de kinderen boven de 18 jaar zijn mogen zij opgesteld worden. Zijn de kinderen jonger (in overleg met de ouders). Het is mogelijk om jongere kinderen op te stellen met volwassenen die u zelf meeneemt.

Hoe werkt een individuele opstelling?

Bij een individuele opstelling werk ik met diverse materialen. Ik vraag je je relatie of familie op te stellen waarna zichtbaar wordt wat er speelt. De opstelling laat je zien waardoor je doet wat je doet.

Systemisch werk heeft tot doel verborgen belemmeringen en/of blokkades op te sporen en zichtbaar te maken. Bepaalde patronen van nu kunnen zichtbaar worden door middel van een relatie/familieopstelling. Door de relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen en erkennen ontstaat ruimte voor verwerking en een opening naar een nieuwe verhouding. Een belangrijk uitgangspunt in systemisch werk is dat iedereen een plek heeft in het systeem en er sprake is van een ordening. Deze eigen plek en de positie die anderen innemen daarin op diep niveau leren kennen. Dit geeft ruimte voor acceptatie en zingeving.

Ieder mens is onderdeel van een systeem. Je familie  en je eigen gezin. In systemen beïnvloeden mensen elkaar. Een familieopstelling is een effectieve methode om zichtbaar te maken hoe de verstrikkingen, meestal vanuit loyaliteit binnen dit systeem werken. Wij doen meestal dingen die onze ouders deden en door de verstrikkingen ontstaan bepaalde patronen of belemmeringen die ertoe leiden dat wij ons leven en werk niet vrij kunnen vormgeven zoals we dat zelf willen. Een familieopstelling geeft inzicht in hoe deze loyaliteitspatronen werken en kan laten zien welke beweging nodig is om onze autonomie weer te verkrijgen.

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Een familieopstelling  geeft je de mogelijkheid om de belemmerende en soms zelfs verstikkende invloeden van je familiesysteem te veranderen.

Wij doen meestal dingen die onze ouders deden en door de verstrikkingen ontstaan bepaalde patronen of belemmeringen die ertoe leiden dat wij ons leven en werk niet vrij kunnen vormgeven zoals we dat zelf willen.

Een relatie/familieopstelling helpt  inzicht te krijgen in de plek die we in onze relatie of familie innemen.

Thema’s die geschikt zijn voor een familieopstelling
 • Iedere keer tegen hetzelfde patroon aanlopen, zonder het te kunnen oplossen
 • Zicht willen krijgen wat hun kinderen of een kind in hun zelf spiegelt
 • Zicht willen krijgen wat er speelt in de dynamiek binnen het gezin
 • Moeite hebben van vader of moeder los te komen
 • Weinig verbinding of contact met anderen voelen
 • Moeite hebben om eigen leven vorm te geven
 • Moeite hebben met langdurige relaties
 • Problemen om eigen plek in te nemen
 • Graag willen investeren in hun relatie
 • Zich verstrikt voelen in een relatie
 • Verstoorde familierelaties
 • Overlijden van een naaste
Thema’s die geschikt zijn voor een relatieopstelling
 • Het gevoel hebben niet voluit te leven, maar steeds maar te ‘’overleven’’
 • Gevoelens van angst, boosheid, verdriet, schuld en schaamte
 • Lichamelijke klachten zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak
 • Problemen hebben in een huidige relatie of liefdesrelatie
 • Onvermogen om langdurige relaties aan te gaan
 • Negatieve gevoelens ten opzichte van zichzelf
 • Moeilijkheden met afscheid van een partner
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • De opvoeding van je kind(eren)
 • Verwerken van een scheiding
 • Moeilijk nee kunnen zeggen
 • Het werk wat je doet
 • Niet gezien voelen
 • Bindingsangst