Coaching & Counselling in zorginstellingen

Met coaching en/of counselling verbeter ik het functioneren van een individu of team en stimuleer ik talent.

Coaching en/of Counselling is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen. De bron hiervan kan in de werksfeer maar ook in de privé situatie liggen. Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is dan essentieel bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim. Preventie is daarom een belangrijk toepassingsgebied. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief coach en/of counsellingstraject.

Een team wat minder succesvol functioneert heeft een hogere draaglast en de werksfeer komt niet ten goede. Zij besteden een groot deel van hun tijd en energie niet aan het behalen van hun doelen, maar aan hun onderlinge moeizame samenwerking met soms ook langdurig ziekteverzuim als gevolg. Dit kost onnodig veel pijn, moeite en geld. Elke organisatie is erbij gebaat dat een team goed functioneert. Multifocus is een doeltreffende methode om die synergie in het team te creëren of te versterken.

Coaching en/of Counselling kan o.a. worden ingezet bij de volgende arbeidsgerelateerde situaties:  
 • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
 • Versterken van leiderschap en authenticiteit in leiderschapsstijl
 • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
 • Problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk
 • Het optimaal ontwikkelen van talenten en vaardigheden
 • Oplossen van steeds terugkerende problemen
 • Stress, overspannenheid en burn-out
 • Versterken van competenties
 • Oplossingsgericht denken
 • Motivatieproblemen
 • Verzuimpreventie
 • Team ‘’boost’’
 • Faalangst
Preventieve coaching en/of counselling levert u de volgende voordelen op:
 • Het verhoogt de productiviteit en vitaliteit van de medewerker(s)
 • Het verhoogt de continuïteit van uw bedrijf
 • Het bespaart ziektekosten door uitval
 • Blije en gemotiveerde medewerkers
 • Gerichter inzetten van je talenten
 • Het verbetert de dienstverlening
 • Jezelf beter kunnen profileren
 • Meer zelfvertrouwen
 • Effectiever handelen
 • Meer werkplezier
 • Meer zelfkennis
Professionele begeleiding

Counselling: is een vorm van  individuele psychosociale begeleiding. Counselling bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de medewerker.

Als counsellor ondersteun en begeleidt ik medewerkers bij situaties in zijn/haar werk die zij ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend vinden. Als counsellor help ik de medewerker om de situatie waarmee zij zitten inzichtelijk te maken en leer hen beter om te gaan met de bestaande problemen.

Coaching: is aanleren of aanscherpen van vaardigheden, bijvoorbeeld delegeren van taken, voeren van slechtnieuwsgesprekken of geven van presentaties. Bij coaching ga je doelen verwezenlijken en  kun je je verder ontwikkelen. Je vergroot hiermee het zelfreflecterende en zelfsturende vermogen, je zelfkennis en zelfvertrouwen en je sterke punten zodat je zelfbewust(er) je werkzaamheden kan verrichten.

Daarnaast kan MatriXcoaching snel en effectief veranderingen opleveren.

Lees hier meer overhttp://matrixmethodeinstituut.nl/Zorg-en-Welzijn

Hoe gaat counselling

In gesprekken en soms met behulp van oefeningen, bespreekt en onderzoekt de medewerker zijn/haar probleem met de counsellor. Als counsellor stimuleer en motiveer ik het maken van stappen. Ik veranker de bereikte resultaten en inzichten en ik stimuleer verdere groei  en ontwikkeling. Het concreet toepassen van de inzichten in het dagelijkse leven en werk van de medewerker wordt zichtbaar en kan zelfs helemaal opgelost worden.

Hoe gaat coaching

Dit kan individueel of in teamverband. In overleg met de werkgever kijk ik wat de medewerker(s) nodig heeft. Bij coaching in teamverband geef ik diverse trainingen die aansluiten bij de vraag van de werkgever en/of doelstelling van een training.

Multifocussen is het begin van synergie en van succesvolle samenwerking en dat is GOUD waard in je werk.
Kwaliteit van coaching en/of counselling

Coaching/Counselling is een beroep dat vakbekwaamheid vraagt. Het gaat er in de begeleiding om de mogelijkheden en talenten die de cliënt zelf al bezit aan te spreken en te benutten. Dat vergt een professionele houding en goed vakmanschap. Door middel van accreditatie (Gcoach) en permanente bijscholing wordt de kwaliteit van mijn coaching en counselling gegarandeerd.