Andere trainingen voor medewerkers in zorginstellingen.

 

 • Werken in een kleinschalige woonomgeving
 • Vraaggericht en/of klantgericht werken
 • Beroepsinhoudelijke vaardigheden
 • Samenwerken met zorgvrager
 • Rationeel-Emotieve-Therapie
 • SOAP-rapportage-techniek
 • Coaching Praktijkopleiders
 • Werkbegeleiderstraining
 • Effectief communiceren
 • Omgaan met dementie
 • Persoonlijk leiderschap
 • Omgaan met agressie
 • Zelfsturende Teams
 • Faalangstreductie
 • Zorgleefplannen
 • MatriXcoaching
 • Omaha system
 • Teamcoaching
 • Intervisie

 

Praktijk Annelies maakt van elke scholingsvraag een maatwerktraject. Elke zorginstelling, situatie en deelnemer is immers anders.

Annelies coacht medewerkers in het versterken van al aanwezige competenties en het verbeteren van competenties die nodig zijn om verder te ontwikkelen. Doelstelling hierbij is het creëren van een zelfsturend team.

Weet wat je beweegt. Verhelder je denkwijzen en drijfveren, zodat je keuzes kunt maken en je denken en doen kunt beïnvloeden. Reflectie is daarbij een sleutelwoord.

Wilt u meer weten over één van de bovenstaande trainingen, neem dan contact op met Annelies. Ik vertel u er graag meer over.