Werkwijze coachtraject

Het coachtraject is als volgt opgebouwd:
 • Tijdens het vrijblijvend en gratis kennismaking/intakegesprek kijken we of er wederzijds vertrouwen en een persoonlijke ‘klik’ tussen ons is. Vertrouwen en een klik zijn de basis voor de start van een succesvol coachtraject! We gaan kort in op je situatie en we bespreken wat je wilt bereiken.
 • Wanneer we besluiten het traject op te starten stel ik een coachovereenkomst met de globale opbouw van het traject op.
 • Je begint met het maken van een plan van aanpak, waarin gevraagd word je verbeterpunten en jouw doelen te beschrijven. Het opzetten van actieplannen die écht werken, en altijd één van de grootste aha-momenten veroorzaken.
 • De ervaring leert dat 6 tot 10 gesprekken goede resultaten kunnen opleveren. Een periode van 2 of 3 weken tussen de gesprekken wordt daarbij vaak als prettig ervaren.
 • Je krijgt mogelijk oefeningen mee om thuis te maken of om uit te proberen in praktijksituaties.
 • Halverwege het traject toetsen we je doelen op actualiteit. Aan het eind van het traject evalueren we samen het gehele proces.
 • Ongeveer 6 maanden na afloop van het traject vindt een follow-upgesprek plaats. Hierin komen de volgende vragen aan de orde: Wat is er veranderd? Wat gaat goed? Waar loop je tegen aan? Val je in sommige situaties terug op oud gedrag? Hoe kun je op die punten weer zelf de regie in handen nemen?
Coachovereenkomst
Voor aanvang van het traject ontvang je de coachovereenkomst. Hierin staat het volgende:
 • Je coachvraag
 • Termijn en frequentie van de coachgesprekken
 • Werkwijze
 • Te verwachten eindresultaat
 • Wederzijdse verantwoordelijkheid
 • Vertrouwelijkheid
 • Zakelijke afspraken
Verkennen, ontwikkelen en toepassen
Tijdens het traject richten we ons in essentie op:
 • Het zoeken naar de belangrijkste belemmeringen in je huidige situatie. Dit kunnen bijvoorbeeld sociale, emotionele, fysieke of praktische problemen zijn. Meestal beïnvloedt het één het ander.
 • Het onderzoeken van welke dingen je graag wilt veranderen. Wat wil je echt? Wat is voor jou belangrijk?
 • Het kijken naar welke mogelijkheden er zijn om de door jou gewenste veranderingen in gang te zetten. Welke inspanningen moet je verrichten? Wat is haalbaar? Wat gaat het je ‘kosten’ en wat gaat het je opleveren?
Wat doe jij?

Wil je dat het coachtraject effectief is, dan betekent dat hard werken. Je wordt gestimuleerd om te ontdekken wat je raakt, wat je inspireert en wat je doelen zijn. Doelen zonder actie blijven wensen dus zet je je gedachten om in een concreet stappenplan en kom je in actie.

Wat kun je van mij verwachten?
 • Kennis en deskundigheid op het gebied van coachen/counselen
 • Betrokkenheid, aandacht, respect, begrip en echtheid
 • Ik help je met het zetten van jouw doel(en
 • Ik wandel een stukje met je mee
 • Een gelijkwaardige werkrelatie

Welke methodieken ik tijdens jouw coachtraject inzet, stem ik veelal intuïtief af op wat op dat moment bij jou en je situatie aansluit.

Wat levert het op?

Aan het eind van het traject heb je een duidelijk beeld van wie je bent, waar je kwaliteiten liggen en wat je wensen zijn. Daarnaast heb je zicht op wat je belemmert en hoe je die belemmeringen kunt overwinnen. Je beschikt over zelfvertrouwen, zelfkennis en je ervaart innerlijke rust, energie en kracht. Je bent in staat bewust te leven en keuzes te maken die passen bij jouw wensen, normen en waarden en drijfveren.

Jij bent uniek

Aangezien jij en jouw coachvraag uniek zijn, is de invulling van ieder coachtraject uniek en persoonlijk. Na een heldere inventarisatie van jouw behoeftes en wensen wordt een passend traject afgesproken.

Ik werk cliëntgericht naar de filosofie van Carl Rogers. Ik ben geïnspireerd door onder meer MatriXcoaching, oplossingsgericht coachen, ontwikkelingsgericht coachen, Multifocus, model van Bateson en Dilts, de zes denkhoeden van Edward de Bono en Rationeel-Emotieve Therapie. Deze krachtige methodieken zijn effectief en geven een blijvend resultaat.

Annelies Teisman Coaching Counselling & Training vindt het belangrijk dat zij zorgvuldig omgaat met persoonlijke informatie die haar wordt toevertrouwd.

Daarnaast heeft Annelies Teisman Coaching Counselling & Training een eigen privacyverklaring opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze wordt omgegaan met persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie.

Coaching is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het coachtraject vergoed wordt door een derde partij zoals een werkgever wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jou uitdrukkelijke toestemming.

Praktijk Annelies is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 27368866

Mijn coachstijl kenmerkt zich door oprecht, integer, empathisch, daadkrachtig, direct, duidelijk, humor, oplossingsgericht, persoonlijk, doelgericht, positief en kritisch.