Wat is counselling?

Stel je eens voor… Hoe zou jouw leven er uitzien zonder jouw probleem?

Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Bij counselling gaan we eerst naar de oorzaak van het levensprobleem. Daarna gaan we samen het gebroken been zetten en weer leren lopen.

Ieder mens heeft in zijn leven wel eens problemen, dit hoort bij het ”leven” en bij ”mens” zijn. Soms zie je het ”even” niet meer zitten of ben je ”tijdelijk” vastgelopen, je kunt de werkelijkheid niet meer zien of je weet je geen raad met een bepaalde situatie of met je gevoelens. (stress/burn-out) Vaak kom je hier op eigen kracht weer bovenop, maar als je welzijn, je dagelijkse functioneren en je relatie(s) eronder gaan lijden dan is het tijd om even stil te staan bij jezelf. Je problemen kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie hebben, je lusteloos voelen, hoofdpijn, spanningsklachten, een ontevreden gevoel hebben of dat alles je teveel is. Counselling kan je ook ondersteunen als je tegen problemen aanloopt binnen het gezin, werk of relatie en als je ongewenst kinderloos bent.

Als cliënt sta jij centraal en wordt je vooral gezien als mens (niet als patiënt) met jouw eigen unieke menselijke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden. Als counsellor ondersteun en begeleidt ik je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Je krijgt professionele begeleiding waarbij je zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en waarmee je weer richting kunt geven aan jouw eigen leven. Sta jezelf toe om jouw emoties en gevoelens te mogen voelen en te doorleven zodat je in staat bent deze te kunnen verwerken. Als je eenmaal de stap hebt genomen om hulp te zoeken bij een “probleem” betekent dit dat je niet alleen op dat vlak verandering gaat bewerkstelligen maar op een veel breder vlak in je leven ook de uitwerking zult gaan merken.

Als counsellor help ik je met jouw situatie(s) of gevoel(ens) om te gaan en het probleem in het juiste perspectief te laten zien en/of op te lossen. Op een respectvolle wijze word je geconfronteerd met wat je werkelijk zegt. Ik help je in het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen en handelen en bied je rust, tijd, volle aandacht en onvoorwaardelijke aanvaarding om uiteindelijk diegene te worden die jij graag wilt zijn of al was. Als counsellor help ik je te ontdekken wat je ‘eigenlijke’ probleem is. Ik wandel een stukje met je mee totdat je weer zelfstandig verder kunt en weer gaat ”leven” in plaats van ”overleven”. Aan je verleden kun je niets veranderen, maar aan je toekomst wel!

Ik help je te zien en te ervaren dat er een reden voor is waardoor je je zo voelt of gedraagt. Bij counselling wordt er op dieper niveau gewerkt om (onderbewuste) belemmeringen, patronen, blinde vlekken, overtuigingen en/of blokkades inzichtelijk te krijgen. Bij counselling wordt er systemisch gewerkt waardoor er meer vanuit je onderbewuste zichtbaarder wordt. Voor mensen die moeilijk over hun gevoel kunnen praten is systemisch counsellen als prettig te ervaren. De ingrijpende stap naar Psychotherapie en de Riagg is vaak helemaal niet nodig!

Loop je al langer rond met iets dat jouw uit je slaap houdt of zit je in een zelf gecreëerdeen dwangbuis en zoek je iemand met wie je veilig en in alle openheid kunt praten? Als counsellor biedt ik je rust, tijd, veiligheid, volle aandacht en onvoorwaardelijke aanvaarding. Ik ben graag je metgezel en zal jouw ondersteunen in jouw proces van verandering. Jij en jouw verhaal staan steeds centraal. Ik help je te voelen dat je leeft.

Je hoeft helemaal niets los te laten. Wanneer je bereid bent de dingen die je los zou willen laten totaal te ervaren, dan zullen ze jou loslaten.
Wanneer kan counselling een helpende hand bieden?
 • Als je niet (meer) gemotiveerd bent en het moeilijk vindt actie(s) te ondernemen
 • Als je een dierbare hebt verloren en niet weet hoe je verder moet
 • Als je moeite hebt om een situatie te accepteren zoals die is
 • Als een ingrijpende gebeurtenis jouw leven op zijn kop zet
 • Als je vaak in conflict raakt op het werk, op school of privé
 • Als je in je hoofd steeds weer dezelfde film af ziet spelen
 • Als je je prikkelbaar, moe, teleurgesteld of somber voelt
 • Als je het moeilijk vindt om je gevoelens te uiten
 • Als je het moeilijk vindt om grenzen te stellen
 • Als je overspannen bent of een burn-out hebt
 • Als je relatie niet meer is zoals die was
 • Als je vaak denkt ”dat kan ik toch niet”
 • Als je je onzeker of niets waard voelt
 • Als je niet lekker in je vel zit
 • Als je geen doel meer hebt
 • Als je angst(en) hebt
 • Als je faalangst hebt
In de malle molen van het leven, draait een ieder zijn eigen rondje mee”