De adolescentie is voor veel jongeren één van de meest turbulente tijd. Als adolescent laat je de kindertijd achter je maar past nog niet direct in de volwassen wereld. Sommige jongeren ervaren de adolescentie dan ook als een tijd van “tussen de wal en het schip vallen” en van pieken en dalen. In korte tijd verandert er zoveel op lichamelijk, cognitief en sociaal gebied zoals verandering in het denken, stemmingswisselingen, je los maken van je ouders / opvoeders, je zelfbeeld, je uiterlijk, keuzes maken en relaties dat het voor de adolescent lastig kan zijn om ermee om te gaan. De adolescentieleeftijd is een kwetsbare tijd. Je gaat je eigen ik vromen. De centrale taak tijdens de adolescentie is de ontwikkeling van je eigen identiteit. Dit betekent concreet dat je een eigen stijl ontwikkelt in de relaties die je opbouwt met anderen en dat je een uniek persoon wordt met een eigen mening, met eigen waarden en normen en een eigen weg in het leven.

Wanneer en met welke hulpvragen kan ik bij Annelies terecht.
  • Als je gevoelens van boosheid, verdriet, eenzaamheid of angst (en) hebt en je weet niet hoe je daarmee om kunt gaan. Bijvoorbeeld een verlieservaring of een traumatische gebeurtenis
  • Als je in een situatie zit waarbij je ouders uit elkaar zijn of gaan en je kunt je niet uiten in je gevoel of in je verdriet
  • Als je in handen van verkeerde vrienden valt en daardoor niet de dingen doet die je eigenlijk zou willen doen
  • Als je je onzeker voelt of weinig zelfvertrouwen hebt
  • Als je het moeilijk vindt om grenzen te stellen
  • Wat wil ik nu eigenlijk met mijn leven
  • Als je je depressief voelt
  • Conflicten met je ouders
  • Drugsgebruik
  • Seksualiteit

Dit zijn voorbeelden van vragen. Als jij een andere vraag hebt waar je mee worstelt blijf hier dan niet mee zitten, maar neem contact op met Annelies.

Blijf niet met jouw problemen rond lopen, ik kan er voor jou zijn.