Faalangstreductie

Orbis_Poes-Leeuw_kl
Laat niet langer jouw leven beheersen door faalangst!
Wil jij afrekenen met dat monstertje in jouw hoofd?

Welke krachten spelen een rol in jouw denken? Welke invloed heeft je denken op jouw leven? In hoeverre bepalen ze het resultaat van jouw beslissingen? Onder je faalangst ligt een schat aan talenten, vaardigheden en intelligentie verborgen.

Toets goed geleerd, je komt het lokaal in, je gaat er goed voor zitten, je krijgt de opgaven en….. Het is leeg in je hoofd. Je staat op, je levert je werk in, je loopt het lokaal uit en….. Je weet alles weer.

Je bent een topsporter, je hebt een wedstrijd, je komt het veld op of de zaal binnen en er wordt een prestatie van je verwacht en…..Je lichaam laat je in de steek en je kunt niet meer presteren.

Je bent een model een musici of toneelspeler, je komt op en…..Je krijgt plankenkoorts. Je weet je tekst niet meer. Je bent bang om te vallen. Je weet je rol niet meer.

Je hebt een toetsing omtrent je verpleegtechnische vaardigheden waarin je je bekwaamheid moet laten zien. Je hebt de theorie goed geleerd, je hebt alle handelingen kort geleden nog uitgevoerd, je bent bekwaam en…..Er komt niets meer uit je trillende handen en je hoofd laat jou in de steek.

Herken je dit? Het gebeurt op school maar dit laat zich ook makkelijk naar situaties in werk en bedrijfsleven vertalen. Je weet dat je het kan maar je schrikt terug voor de uitdaging. Als je dit herkent is de kans groot dat je last hebt van faalangst.

Mensen met faalangst zijn extreem bang dat ze iets niet, of niet goed genoeg kunnen en hebben vaak geen of weinig zelfvertrouwen. Je bent bang om uitgelachen te worden uit vrees dat iets niet zal lukken. Daarbij is de angst zo groot dat je er geen heil meer in ziet om het nog te proberen. Je durft niet aan iets nieuws te beginnen. Faalangst komt altijd voort uit een laag zelfbeeld en heeft vooral te maken met angst voor de mening en negatieve reacties van anderen. Faalangst hangt nauw samen met de angst voor kritiek, waarbij je ook nog eens bang bent omdat je niet weet hoe je daarop moet reageren. Faalangst ontstaat meestal door negatieve ervaringen en door veel negatieve feedback te krijgen. Je hoort steeds wat je ”niet” goed doet in plaats van wat je ”wel” goed doet. Vrijwel altijd heeft faalangst te maken met iets wat je in het verleden hebt meegemaakt, vaak meerdere malen, soms een enkele keer. Faalangst komt voor bij kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen.

Faalangst kan je functioneren flink in de weg zitten. Het effect van faalangst kan zijn dat je blokkeert of onder je niveau presteert. Het lijkt dan wel alsof je denken wordt uitgeschakeld! Je bent bang dat je faalt. Je bent bang dat ondanks een goede voorbereiding er een mislukking volgt. Eigenlijk is er ook al angst vooraf. “Het zal wel niet gaan lukken, ik krijg vast een black-out” zijn gedachten die lang tevoren al meespelen waardoor die gedachten (dat monstertje in je hoofd) jou laten denken dat je het niet kan. Het kan zelfs ‘zo erg’ zijn dat je er zelfs in gaat geloven.

Faalangst is angst die niet gericht is op wat we moeten doen maar op de kans of de zekerheid dat wat je moet doen zal mislukken. Als de angst gericht was op het voor de klas spreken (plankenkoorts) dan zou die angst ons juist helpen. Plankenkoorts helpt een acteur juist om een betere prestatie neer te zetten. Zonder spanning zou er niet veel aan zijn. Ook in een wedstrijd waar je beter moet presteren dan jouw tegenstander heb je spanning nodig. Maar bij faalangst richt de spanning zich op de verkeerde zaken; op vruchteloze gedachten aan mislukking. Al het andere wordt geblokkeerd. Hierdoor houdt de angst zichzelf in stand omdat je door de faalangst ook daadwerkelijk faalt. Door dit falen wordt je bevestigd in jouw faalangst.

Faalangst kan voorkomen in vele dagelijkse dingen zoals werk, school, leerproblemen, emotionele problemen, bij sporters, modellen, musici en toneelspelers. Faalangst; je kan er flink last van hebben zelfs ‘zo erg’ dat je daardoor niet meer kunt functioneren of helder kunt denken. Het kan je een ziek gevoel geven of kan zelfs een burn-out veroorzaken.

Wat merk je als je faalangst hebt?

Faalangst is een gevoel. Dit gevoel roept reacties op bij de persoon. Een groot deel van deze reacties onttrekt zich aan ons gezichtsveld omdat ze niet direct zichtbaar zijn. De innerlijke waarneembaarheid reacties kan bestaan uit gedachten en lichamelijke reacties die worden opgeroepen. Een ander deel van de reacties is wel zichtbaar in de vorm van uiterlijke waarneembare lichamelijke verschijnselen en gedrag. Iemand kan op basis van dit gedrag alleen een vermoeden hebben welke gevoelens daarachter een rol spelen.

Je gedachten kunnen jou laten vertellen daar haal ik nooit en voldoende voor. Dat kan ik ”toch” niet. De leraar zal me wel stom vinden. Wat zal ik afgaan tegenover anderen. Zie je nou wel, ik kan het gewoon niet. Continu wordt je bevestigd door je eigen overtuigingen.

Herken je deze gedragingen?

Dichtklappen bij mondelinge beurten. Je duikt weg achter een mede leerling als een vraag uit de klas wordt gesteld. Erg lang over je huiswerk doen. Je vraagt vaak of iets wel goed is of zo moet. Je voelt je onrustig bij nieuwe stof of opdrachten. Je bent snel uit je gewone doen. Je begint later met je opgave dan anderen. Aan het einde van een toets volstrekt in de war raken. Veel kijken hoe anderen het doen. Je wil het liefs moeilijke situaties ontvluchten. Je compenseert je faalangst met stoer gedrag of geeft veel geld uit aan drank of sigaretten. Je trakteert veelvuldig en je wilt graag met de laatste mode meedoen.

Hoe zou jij je voelen als jij geen faalangst meer hebt?