Werkwijze counselling

Als je met mij een counsellingstraject wilt aangaan begin ik met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Hierin kun je mij jou hulpvraag en wensen stellen en kijken we of er een ”klik” is tussen ons beiden.

Daarna maken we een afspraak voor een eerste counsellingssessie en krijg je van mij een contract waarin de algemene voorwaarden staan beschreven.

Ik werk in sessies van anderhalf uur.

Het aantal gesprekken hangt van jouw hulpvraag af.

Je blijft echter te allen tijden vrij om het counsellingstraject (tussentijds) te stoppen.

Tussen twee sessies zit, afhankelijk van jouw behoefte en hulpvraag een periode van twee weken om interne processen te kunnen verwerken.

Tijdens de gesprekken werk en maak ik gebruik (met jou toestemming) van verschillende krachtige methodieken afhankelijk van de persoon en de situatie.

Als counsellor wandel ik een stukje met je mee totdat je het zelf weer kunt. Ik geef je de sleutel mee voor het oplossen van jouw probleem.

Privacy

Annelies Teisman Coaching Counselling & Training vindt het belangrijk dat zij zorgvuldig omgaat met persoonlijke informatie die haar wordt toevertrouwd.

Daarnaast heeft Annelies Teisman Coaching Counselling & Training een eigen privacyverklaring opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze wordt omgegaan met persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie.

Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counsellingstraject vergoed wordt door een derde partij zoals een werkgever wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Praktijk Annelies is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 27368866

Ik werk cliëntgericht naar de filosofie van Carl Rogers. Ik ben geïnspireerd door onder meer Voice Dialogue, MatriXmethode, Rationeel-Emotieve Therapie en de Transactionele-Analyse. Deze krachtige methodieken zijn effectief en geven een blijvend resultaat.

Mijn counsellingsstijl kenmerkt zich door oprecht, integer, empathisch, daadkrachtig, direct, duidelijk, humor, persoonlijk, doelgericht, positief en kritisch.