DISCLAIMER

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Annelies Teisman stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Annelies Teisman met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De coach zelf doet opgave van de werkgebieden waarop hij/zij deskundig is. Annelies Teisman controleert die opgave niet en is daar ook niet verantwoordelijk voor. Annelies Teisman aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Annelies Teisman. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Annelies Teisman. Annelies Teisman is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Annelies Teisman of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Annelies Teisman. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Annelies Teisman. De plaatjes op deze website zijn eigendom van Annelies Teisman en mogen niet gebruikt woorden.

Annelies Teisman behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.