Aanmelding

Je kunt contact met Annelies opnemen; dit kan telefonisch of via het contactformulier. Annelies hanteert geen wachttijden. Meestal kun je binnen een week terecht.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 27368866

Heeft jou probleem met jouw werkomgeving te maken?

Vraag je werkgever dan gerust om vergoeding van de kosten voor een coach. Werkgevers zijn in toenemende mate bereid om de kosten van coaching voor hun werknemers te vergoeden. Het gaat dan meestal om coaching in het kader van loopbaanbegeleiding, faalangst, competentieontwikkeling, voorkomen en hanteren van conflicten, herstel of preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Informeer bij je werkgever, personeelszaken, de arbodienst of je bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW als scholingskosten of loopbaanbegeleiding aftrekken, mits er een verband bestaat met een verbetering van je inkomen of het verkrijgen van een (nieuwe) baan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Coaching kan ook worden bekostigd uit een PGB. Meer informatie hierover kun je verkrijgen bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) in jouw regio. (www.ciz.nl)

Privacy

Annelies Teisman Coaching Counselling & Training vindt het belangrijk dat zij zorgvuldig omgaat met persoonlijke informatie die haar wordt toevertrouwd.

Persoonsgegevens van klanten van Annelies Teisman Coaching Counselling & Training worden wettelijk beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (WBP)

Daarnaast heeft Annelies Teisman Coaching Counselling & Training een eigen privacyverklaring opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze wordt omgegaan met persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie.