Contact informatie

Annelies Teisman
Scholing voor Zorg en Welzijn
Evenaar 125
2408 DA Alphen aan den Rijn

Mobiel: 06-40812163

info@anneliesteisman.nl

Laden Evenementen

Deze training is voor zorgmedewerkers die doelen schrijven in het zorgleefplan en rapporteren op de vier levensdomeinen in het zorgleefplan van de client

Tja, hoe maak je nou een ‘goed’ zorgleefplan?

Tja, wat is dan een ‘goed’ zorgleefplan?

Een ‘goed’ zorgleefplan is ‘goed’ wanneer doelen er SMART geformuleerd in beschreven staan

De 4 levensdomeinen

Woon- en leefomstandigheden

Participatie

Mentaal welbevinden en Autonomie

Lichamelijk welbevinden en gezondheid

 

Inhoud:

Hoe schrijf ik een ‘goed’ doel in het zorgleefplan van de client?

Hoe beschrijf ik deze SMART?

 

Domein Lichamelijk welbevinden en gezondheid

Zo niet: Mijnheer komt aan in gewicht

Zo wel: Mijnheer komt 4 kilo aan in gewicht binnen een maand

Zo niet:  Mevrouw is niet meer incontinent

Zo wel:  Mevrouw heeft geen last van haar urine incontinentie

 

Resultaat: na afloop van deze training:

Begrijpt de deelnemer de plaats van de vier domeinen en het zorgleefplan

Kan de deelnemer rapporteren in het zorgleefplan

Kan de deelnemer efficiënter en effectiever rapporteren

Heeft de deelnemer kennis van de SMART-criteria en weet deze toe te passen bij het schrijven van doelen

Is jouw collega (ook de invalkracht) in staat op basis van wat er staat beschreven in het zorgleefplan zijn/haar werk te kunnen doen

 

Tijdens de training zal er vooral veel worden geoefend met eigen casuïstiek

Deelnemer neemt tablet mee om te oefenen tijdens de training

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant