Transactionele-Analyse

TA is een hele boeiende bril om door te kijken, naar jezelf en naar anderen. Je verdiept je eigen persoonlijke ontwikkeling en ontdekt waarom we dingen doen zoals we ze doen.

Herken je dit? ”Zie je wel, ik moet altijd alles alleen doen! ”Ja hoor, dat heb ik weer.” De meeste mensen hebben wel eens zo’n vervelend ‘zie je wel’ gevoel. ”Hoe reageer jij als iemand tegen je zegt jij moet…. of dat weet jij zeker niet? En reacties als het wordt nooit wat met jou’.

Wil je wel eens weten waardoor en hoe het komt dat je doet wat je doet. Je altijd maar perfect wilt zijn. Geen intimiteit durft aan te gaan. Jezelf niet oké vindt. Altijd maar voor anderen aan het zorgen bent. Jezelf niet belangrijk vindt. Complimenten nodig hebt of zo kritisch naar jezelf of naar anderen bent.

Of, wil je wel eens weten waardoor jou (steeds) weer dezelfde dingen overkomen. Je vaak in conflictsituaties terecht komt. Waardoor je geen relatie(s) kunt onderhouden. Je moeite hebt om je grenzen te stellen. Waardoor je gedragspatronen (onbewust) blijft herhalen. Wanneer oude triggers jou nog (steeds) raken. Wanneer je duidelijkheid wilt krijgen welke patronen in jou communicatie spelen. Wanneer er communicatieproblemen in het werk zijn of als er een verstoorde en/of geen prettige samenwerking met je collega’s of werkgever is…. Dan kan de Transactionele-Analyse jou helpen hier inzicht in te krijgen. TA is er als benadering op gericht mensen te helpen zelfstandig te worden, helder te leren denken en effectiever problemen te leren oplossen.

Transactionele-Analyse is een psychotherapeutische behandelmethode zoals deze is ontwikkeld door Eric Berne in de jaren ’50. De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van jou leven. Transactionele-Analyse is een unieke en eenvoudige theorie over wat er tussen mensen en over wat er binnen mensen gebeurt. Wat drijft jou en andere mensen om bepaalde dingen te doen en wat zegt dat gedrag over wat er bij jou en die mensen van binnen gebeurt.

De Transactionele-Analyse is bij uitstek een methode om te gebruiken bij problemen tussen mensen en in situaties waarin helderheid in communicatie en interactie uiterst belangrijk zijn. Je kunt dan denken aan relatietherapie, begeleiding van gezinnen/familie, groepen en begeleiding binnen zorginstellingen, onderwijs en zakenleven. Kortom overal waar mensen met elkaar communiceren en waar mensen elkaar beïnvloeden.

De Transactionele-Analyse geeft inzicht en vaardigheden ten aanzien van je eigen functioneren in de communicatie met anderen en het effect daarvan. Het bevordert je vermogen te kiezen voor andere opties. Afhankelijkheid maakt plaats voor eigen autonomie in voelen, denken en handelen. De Transactionele-Analyse gaat uit van het ‘goede’ van het individu ook bij storend gedrag. Uitgangspunt is dat het getoonde gedrag (van jezelf en anderen) ooit is aangeleerd om iets te bereiken. De Transactionele-Analyse geeft tools om dit gedrag om te buigen naar effectief gedrag. Transactionele-Analyse vergroot het persoonlijk leiderschap, een mooie aanvulling voor werk en privé.

Transactionele-Analyse is makkelijk te begrijpen en direct toe te passen in je verbale en non-verbale communicatie, de manier waarop je werkt en in je omgang met mensen.

Wanneer kan Transactionele-Analyse mij helpen?
 • Wanneer je je (nog) niet bewust bent van je eigen patronen maar wel merkt dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt
 • Als je vaak in conflictsituaties terecht komt zonder dat je dat wilt maar je weet niet hoe je het anders kunt aanpakken
 • Als je je eigen patronen herkent en er last van hebt maar je weet niet hoe je het doorbreken moet
 • Wil je eens weten waardoor je ”altijd” zo reageert op iemand of in een bepaalde situatie?
 • Wil je de kwaliteit van je eigen leven en dat van je relatie(s) verbeteren?
 • Als je communicatie problemen hebt met je relatie(s) of werk
 • Als je overtuigd bent dat het probleem altijd bij anderen ligt
 • Wanneer je je niet gehoord, gezien of begrepen voelt
 • As je in je werk het idee hebt dat je er niet bij hoort
 • Wanneer je moeite hebt om je grenzen te stellen
 • Als je je persoonlijke ontwikkeling wilt vergroten
 • Als je moeite hebt om bij je gevoel te komen
 • Als je (steeds) weer in dezelfde valkuil stapt
 • Als je een last met je meedraagt
 • In schoolorganisaties
 • Bij relatieproblemen
 • In zorginstellingen
 • Bij familieruzies