Werkwijze voor adolescenten

Het eerste gesprek is een (gratis) kennismaking/intakegesprek om te kijken of er een klik tussen ons beiden is.

Je mag mij vertellen waar je mee zit of wat je graag wilt veranderen.

Als je met mij een coach of counsellingstraject wilt aangaan maken we een afspraak voor het eerste gesprek. Dit kan bij jou thuis of in mijn praktijk.

Als je jonger bent dan 18 jaar zijn je ouder(s) / opvoeders ook bij het kennismaking/intakegesprek aanwezig en als je het fijn vind ook bij de coach of counselling gesprekken.

Alles wat je mij vertelt is en blijft in vertrouwen. Ik houd mij aan mijn beroepsgeheim.

Als je jonger bent dan 18 jaar moet je wel toestemming aan je ouder(s) / opvoeders vragen.

Als je 18 jaar bent mag je je zelfstandig aanmelden.

Als het nodig of van belang is kan ik (met jouw toestemming) je ouder(s) / opvoeders betrekken in de gesprekken. Ik zal dit echter zelf doen als er een gevaar voor jezelf is of dreigt te bestaan.

Heeft jou probleem met jouw werkomgeving te maken?

Vraag je werkgever dan gerust om vergoeding van de kosten voor een coach. Werkgevers zijn in toenemende mate bereid om de kosten van coaching voor hun werknemers te vergoeden. Het gaat dan meestal om coaching in het kader van loopbaanbegeleiding, faalangst, competentieontwikkeling, voorkomen en hanteren van conflicten, herstel of preventie van ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid. Informeer bij je werkgever, personeelszaken, de arbodienst of je bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW als scholingskosten of loopbaanbegeleiding aftrekken, mits er een verband bestaat met een verbetering van je inkomen of het verkrijgen van een (nieuwe) baan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Privacy

Annelies Teisman Coaching Counselling & Training vindt het belangrijk dat zij zorgvuldig omgaat met persoonlijke informatie die haar wordt toevertrouwd.

Daarnaast heeft Annelies Teisman Coaching Counselling & Training een eigen privacyverklaring opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze wordt omgegaan met persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie.

Praktijk Annelies is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 27368866

Je kunt contact met mij opnemen door mij te bellen of een e-mail te sturen. Er zijn geen wachttijden, meestal kun je binnen een week terecht.