Heb je een vraag?

Bel me: 06-40812163

Of mail mij

e-mail: info@anneliesteisman.nl

Scholing voor

Zorg & Welzijn

Samen Dragen wij de Zorg!

Training voor Zorgorganisaties

Als zorgorganisatie wilt u uw medewerkers bekwaam houden in o.a. verpleegtechnische vaardigheden en ook wilt u dat uw medewerkers professioneel werken met een zorgleefplan, of klantvriendelijk en vraag/belevingsgericht werken. Deze trainingen kunnen op locatie en/of in overleg elders gegeven worden. De casuïstiek wordt uit de eigen praktijk gebruikt tijdens de training. Wij staan ingeschreven bij het CRKBO

Training voor ZZP-ers in de zorg

Wil jij jouw verpleegtechnische vaardigheden bekwaam houden? Geef je dan op voor een SKILLS dag/deel. Deze training kan op locatie en/of in overleg elders gegeven worden.

Wil jij jouw manier van rapporteren verbeteren? Wil jij de SOAP-methode leren toepassen? Geef je dan op voor de training Professioneel werken met een zorgleefplan. De casuïstiek wordt uit de eigen praktijk gebruikt.

Deze training is digitaal. Inschrijving is bevestigt na betaling van de factuur en is fiscaal aftrekbaar.

Bijscholing & Omscholing voor medewerkers Zorg & Welzijn en ZZP-ers

Een kijkje in de hersenen van de Dementerende oudere
Diabetes Mellitus

  • Klantvriendelijkheid
  • Rapporteren
  • Ander training?

Vraag gerust naar onze trainingen en/of Coaching

Meer dan 25 jaar ervaring en expertise op het gebied van Zorg en Welzijn. Wij zorgen voor dynamische trainingen voor alle medewerkers

Wij werken voor diverse organisaties, en geven trainingen namens organisaties

Dagbesteding

Coaching

Met Faalangstreductie, Rationeel-Emotieve-Therapie (RET) en MatriX-methode.

Welke blokkades staan mijn uitdaging in de weg?
Hoe geef ik feedback in liefde en met respect?
Faalangst voor een BIG toetsing?
Hoe bewaak ik hospitalisatie?
Hoe bewaak ik mijn grenzen?
Team Coaching
Intervisie

Ontwikkelen-training-

Wij ontwikkelen ook trainingen op Maat, Wensen en Behoeften

Na een vrijblijvend gesprek, waarbij wij doelen en de inhoud vaststellen wordt er een offerte gemaakt
Wij bieden groepskorting aan in diverse trainingen voor medewerkers in zorgorganisaties

Training voor Zorgorganisaties en ZZP-ers:

Deze training is voor zorgmedewerkers die doelen schrijven in het zorgleefplan en rapporteren op de vier levensdomeinen in het zorgleefplan van de client

Tja, hoe maak je nou een ‘goed’ zorgleefplan?
Tja, wat is dan een ‘goed’ zorgleefplan?
Een ‘goed’ zorgleefplan is ‘goed’ wanneer doelen er SMART geformuleerd in beschreven staan

De 4 levensdomeinen
Woon- en leefomstandigheden
Participatie
Mentaal welbevinden en Autonomie
Lichamelijk welbevinden en gezondheid

Inhoud:
Hoe schrijf ik een ‘goed’ doel in het zorgleefplan van de client?
Hoe beschrijf ik deze SMART?

Domein Lichamelijk welbevinden en gezondheid
Zo niet: Mijnheer komt aan in gewicht
Zo wel: Mijnheer komt 4 kilo aan in gewicht binnen een maand
Zo niet: Mevrouw is niet meer incontinent
Zo wel: Mevrouw heeft geen last van haar urine incontinentie

Resultaat: na afloop van deze training:
Begrijpt de deelnemer de plaats van de vier domeinen en het zorgleefplan
Kan de deelnemer rapporteren in het zorgleefplan
Kan de deelnemer efficiënter en effectiever rapporteren
Heeft de deelnemer kennis van de SMART-criteria en weet deze toe te passen bij het schrijven van doelen
Is jouw collega (ook de invalkracht) in staat op basis van wat er staat beschreven in het zorgleefplan zijn/haar werk te kunnen doen

Tijdens de training zal er vooral veel worden geoefend met eigen casuïstiek
Deelnemer neemt tablet mee om te oefenen tijdens de training

Doelgroep: Medewerkers in de sector zorg minimaal niveau 3
Maximaal 12 deelnemers
Duur: 3 uur
Digitaal
Kosten: € 85,- (exclusief 21% BTW

Herken je dit?
Je hebt een toetsing omtrent je verpleegtechnische vaardigheden waarin je je bekwaamheid moet laten zien. Je hebt de theorie goed geleerd, je hebt alle handelingen kort geleden nog uitgevoerd, je bent bekwaam en…..Er komt niets meer uit je trillende handen en je hoofd laat jou in de steek, waardoor je het geleerde ineens helemaal kwijt bent

Theoretische toets goed geleerd, je komt het lokaal in, je gaat er goed voor zitten, je krijgt de opgaven en….. Het is leeg in je hoofd. Je staat op, je levert je werk in, je loopt het lokaal uit en….. Je weet alles weer

Je bent bang dat ondanks een goede voorbereiding er een mislukking volgt. Dat kan ik ”toch” niet. De leraar zal me wel stom vinden. Wat zal ik afgaan tegenover anderen. Zie je nou wel, ik kan het gewoon niet, ik krijg vast een black-out” zijn gedachten die lang tevoren al meespelen waardoor die gedachten (dat monstertje in jouw hoofd) jou laten denken dat je het niet kan. Het kan zelfs ‘zo erg’ zijn dat je er zelfs in gaat geloven. Continu wordt je bevestigd door je eigen overtuigingen

Hoe kom ik hier snel en effectief vanaf?

MatriX-methode:

Bij MatriX-methode wordt een onhandige strategie vervangen door een andere eigen strategie die voor diegene beter, makkelijker en sneller werkt. Het probleem wordt zo door de persoon zelf opgelost. MatriX-methode is effectief en razendsnel Ik hoef niets van jou te weten, ik vraag alleen maar naar zien, horen, voelen en/of denken”

Rationeel-Emotieve-Therapie: (RET)

Rationeel-Emotieve Therapie is een methode die tot zelfinzicht stimuleert en het grip krijgen op gedrag dat je graag wilt veranderen. Het richt zich op het veranderen van denken en handelen waardoor we beter kunnen functioneren. Het is gericht op bewustwording van je eigen onhandige gedachten en het verband te laten zien en ervaren tussen je gedachten, gevoelens en gedrag

Hoe zou jij je voelen als jij geen faalangst meer hebt?

Resultaat: Functioneren zonder faalangst
Duur: 3 uur
Maximaal 12 deelnemers
Klassikaal en/of digitaal
Groepsverband en/of individueel
Kosten: € 85,- (exclusief 21% BTW

Deze methode leert jou beter te observeren en te analyseren. (wat is er aan de hand?) en het borgt de evaluaties en de (zorg)afspraken

Doelstelling van deze training:
De zorg steeds af stemmen op de situatie van de client en de continuïteit van zorg te waarborgen

Inhoud:
Systematisch leren rapporteren en probleemoplossend te leren denken
Je kunt subjectief en objectief onderscheiden in rapportages
De betekenis van de SOAP-methode leren toepassen
Wanneer gebruik ik de SOAP-methode?

Rapporteren volgens de SOAP-methode is dan ook vooral behulpzaam in:
Situaties waar veel onduidelijkheid is over oorzaken van gedrag van een cliënt
Snel veranderende omstandigheden
Complexe cliëntsituaties

Resultaat:
Feitelijke verpleegsituaties kort en bondig vastleggen in de SOAP-methode
Rapporteren op signalen en symptomen
Beknopt en overzichtelijk rapporteren

Tijdens de training zal er vooral veel worden geoefend met eigen casuïstiek
Deelnemer neemt tablet mee om te oefenen tijdens de training

Doelgroep: Medewerkers in de zorgsector
Maximaal 12 deelnemers
Duur: 3 uur
Digitaal
Kosten: € 85,- (exclusief 21% BTW

Veel medewerkers in zorgorganisaties en thuiszorg hebben moeite met het SMART formuleren van doelen en doelgericht te rapporteren op de acties. In deze korte en praktijkgerichte training leer jij SMART doelen te schrijven in het zorgleefplan, en bewaak jij steeds de continuïteit van de zorg aan de client

Wat zijn SMART doelen?
SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
Als je doelstellingen met deze criteria opstelt, worden ze duidelijk, concreet en haalbaar!
Doelen vormen de basis onder de zorgleefplannen. Ze zijn ‘het’ fundament, geen goed geformuleerd doel is geen goed plan
Zo niet: Mevrouw is niet meer incontinent van urine
Zo wel: Mevrouw heeft geen last van haar urine incontinentie

Resultaat:
De deelnemer kan zelfstandig SMART-doelen formuleren
De deelnemer kent de begrippen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden
De deelnemer kan doelgericht rapporteren
Staat Welzijn en Participatie mede centraal

Doelgroep: Medewerkers in de sector zorg minimaal niveau 3

Tijdens de training zal er vooral veel worden geoefend met eigen casuïstiek
Deelnemer neemt tablet mee om te oefenen tijdens de training

Maximaal 12 deelnemers
Duur: 3 uur
Digitaal
Kosten: € 85,- (exclusief 21% BTW

Deze training is ook geschikt voor organisaties die werken met een ECD

Eigen training voor bijscholing/omscholing

Doelstelling van deze training:

Welke benaderingswijzen pas ik toe bij de dementerende ouderen waardoor de client en diens normen en waarden steeds centraal staan

Inhoud:

Effectief communiceren met naasten/mantelzorgers/disciplines
Wat gebeurt er in de hersenen, waardoor dementie optreed?
Pas ik Realiteitsoriëntatie Training (ROT) of Validation toe?
Objectief rapporteren in een Zorgleefplan
Vier stadia van dementie

Resultaat:

Afstemming met o.a. maatschappelijk werker- psycholoog-arts d.m.v. een benaderingsplan waardoor de zorg steeds gecontinueerd blijft en de client centraal staat
Meer rust en structuur op de afdeling / huiskamer
De juiste prikkels toepassen
Effectieve rapportage op Welzijn/Mentaal welbevinden

Doelgroep: Medewerkers zorg en welzijn- mantelzorgers- vrijwilligers-
leerlingen en stagiaires
Klassikaal en/of digitaal
Duur: 3 uur
Kosten: € 85,- (exclusief 21% BTW

Deze training is tot stand gekomen nadat ik merkte dat veel zorgmedewerkers de werking van insuline en de injectieplaats (anatomisch gebied) niet juist hanteren, waardoor een Hypo of een Hyper kan optreden

Insuline is de sleutel die cellen opent, waardoor glucose naar binnen kan

Doel:

Op welke aspecten dien ik te letten tijdens het injecteren van insuline
Hoe injecteer ik kort en langwerkende insuline
De werking van de alvleesklier

Inhoud:

Op welke plaats in het lichaam wordt insuline geïnjecteerd en waarom
Bij hoeveel EH insuline splits je insuline op in twee dosis
Waarom injecteer je insuline

Resultaat: na afloop van deze training:

De deelnemer weet hoe insuline geïnjecteerd dient te worden en op welke plaats
De deelnemer herkent een Hypo en een Hyper

Doelgroep: Zorgmedewerkers die insuline injecteren minimaal niveau 3
Maximaal 12 deelnemers
Duur: 3 uur
Klassikaal en/of digitaal
Kosten: € 85,- (exclusief 21% BTW

Het TIME-model is een classificatiemodel dat binnen de wondzorg wordt toegepast, en zo helpt betere en meer concrete doelen te stellen voor de wondheling

Doel

De wondheling optimaal te kunnen beoordelen en te kunnen volgen in zijn genezing

Inhoud:

Het TIME-model geeft jou praktische handvatten. In het TIME-model wordt specifiek naar de factoren gekeken die bij het genezingsproces van een wond een rol spelen
Kan er niets over het hoofd worden gezien en wordt een efficiënte manier van wondbehandeling gecreëerd
Ken je het gebruik het TIME- model bij het diagnosticeren van een wond (anamnese) en het bepalen en evalueren van de wondbehandeling

Resultaat: na afloop van deze training:

Weet de deelnemer betere en meer concrete doelen te stellen voor de wond genezing
Het TIME-model toe te passen

Doelgroep:
Zorgmedewerkers die wondbehandeling toepassen minimaal niveau 3
Maximaal 12 deelnemers
Duur: 3 uur
Digitaal
Kosten: € 85,- (exclusief 21% BTW

Aanmelden opleidingen, bijscholingen en trainingen

De trainingen bestaat uit 1 blok van 3 uur en kost € 85,– euro per blok. Als je interesse hebt, stuur dan vrijblijvend een e-mail om op de hoogte gehouden te worden. Of meld je gelijk aan met het aanmeldingsformulier opleidingen, bijscholingen en trainingen. Zie onze agenda wanneer deze gegeven worden en daar vind je ook het aanmelding formulier. Na aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Je eigen vaardigheden verbeteren

Ben jij een herintreder in zorg en welzijn? Of ben jij niet meer bekwaam? Of heb jij last van faalangst en wordt jij daardoor belemmerd in jouw functioneren? Geef je dan op voor coaching of bijscholing

Laat ons zorgen voor een goede bijscholing & omscholing

op Maat, Wensen en Behoeften zowel in groepsverband of individueel

Wat kunt u van praktijk Annelies verwachten? Meesterschap in professioneel begeleiden

Praktijk Annelies ontwikkelt en verzorgt scholing op maat voor medewerkers in zorg en welzijn en is gespecialiseerd in communicatie, het creëren van persoonlijk inzicht, opsporen van verborgen talenten, verbeteren van competenties, werkplezier en samenwerking, waarbij de focus vooral ligt op inspireren, motiveren, verbinden, leren, kwaliteit, verbeteren en resultaten

Praktijk Annelies maakt van elke scholingsvraag een maatwerktraject. Elke zorginstelling, situatie en deelnemer is immers anders

Mijn missie is het bouwen van een stevig en succesvol fundament binnen teams en het individu

Annelies Teisman trainer en coach

Inmiddels zijn wij 10 jaar werkzaam, waarbij wij persoonlijk inzicht bevorderen, werkplezier en de samenwerking waarbij de focus ligt op inspireren, motiveren, bewustwording, zelfinzicht, verbeteren en resultaten ligt. Wij denken in mogelijkheden en oplossingen. De trainingen die wij geven zijn effectief, leerzaam, inspirerend en doeltreffend.

Specialisaties:

  • Faalangstreductie
  • Transactionele-Analyse
  • Rationeel-Emotieve-Therapie
  • MatriXcoaching

Scholing op maat gemaakt

Meer dan alleen traningen

naar wensen en behoeften

Wat andere over ons zeggen

Waar staan wij voor:

Kwaliteit – Kwantiteit – Saamhorigheid – Werkplezier – Motiveren – Leren – Inspiratie – Persoonlijk inzicht – Verbinden – Talenten – Competenties.

Logo-Cerein-klein

Met Annelies samenwerken heb ik als prettig ervaren. Annelies heeft een natuurlijke rust en laat deelnemers in de waarde. Annelies staat open voor feedback en gaat hier ook mee aan de slag. Annelies komt zelf met veel initiatief en deelt nieuwe dingen en bv. werkvormen. Annelies neemt de tijd om zaken goed uit werken en durft advies te vragen.

Marijke de Blaauw, Cerein

Annelies en ik zijn in contact gekomen omdat ik vanuit mijn coach & trainingspraktijk voor een groot coachproject extra coaches zocht. Tijdens deze samenwerking was ze heel betrokken en professioneel zowel naar mij toe als mijn klant. Ze hield altijd goed contact over het traject en was zeer eerlijk waardoor wij samen het beste resultaat voor de opdrachtgever hebben kunnen bereiken. Tijdens het werken met de coachees is haar humor en eerlijkheid juist haar kracht waardoor de juiste resultaten bereikt worden

Natalie Spierings, Novum Sensus

Logo-BTR-Trainingen

Wij kennen Annelies als een ervaren, flexibele en enthousiaste trainster. Vanuit haar (zorg)passie weet ze deelnemers te ‘raken’ en mee te nemen in haar training/verhaal. Annelies is goed in staat om de vraag helder te krijgen, en deze te vertalen naar een doeltreffende training. Wij zijn trots op de samenwerking die we met Annelies hebben!

Barry Kroeze, BTR Trainingen

BTS-logoLogo-Cerein-klein

Met Annelies samenwerken heb ik als prettig ervaren. Annelies heeft een natuurlijke rust en laat deelnemers in de waarde. Annelies staat open voor feedback en gaat hier ook mee aan de slag. Annelies komt zelf met veel initiatief en deelt nieuwe dingen en bv. werkvormen. Annelies neemt de tijd om zaken goed uit werken en durft advies te vragen.

Xandra Mugge, Cerein / BTSG

Annelies heeft in opdracht van ZNWV een 4-daagse training voor de nieuwe functie “dagbestedingscoach gegeven”. Het waren leerzame, interactieve en inspirerende trainingsdagen. Waarin de “verbinding” met elkaar centraal stond.

Annelies is een warm, betrokken mens die open staat voor mogelijkheden en innovatie.

Annelies bedankt we hebben veel van jou en elkaar geleerd: je bent een TOPPER!

Zorggroep Noordwest-Veluwe , ZNWV

zorgbijscholingscentrum

Ik heb Annelies leren kennen omdat zij trainingen geeft voor Bijscholingscentrum zowel voor deelnemers die via open inschrijving deelnemen als bij opdrachtgevers. Zij is altijd zeer betrokken bij zowel het bedrijf als de deelnemers. Een warme en professionele persoonlijkheid die afstemt op de behoefte van de deelnemers of de klant.

Lees verder op Linkedin

CRKBO Docent

link van CRKBO

Annelies Teisman

Medewerkers in zorginstellingen hebben mijn speciale aandacht. Zelf ben ik 26 jaar werkzaam geweest in diverse zorginstellingen. Ik ben begonnen in de huishouding en heb me opgewerkt tot Praktijkopleider. Vanuit deze ervaringen is mijn interesse in coaching en training binnen zorginstellingen ontstaan omdat ik als ervaringsdeskundige goed weet welke knelpunten en behoeftes er zijn binnen de zorgsector.

Neem gerust contact met ons op

06-40812163

info@anneliesteisman.nl

    Deze site is beschermd met reCAPTCHA en de Google Privacy Voorwaarden en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.